Brugsen Sorring A.m.b.a

Om foreningen
Brugsen Sorring A.m.b.a er en selvstændig brugsforening med mere end 700 medlemmer fra lokalområdet.

Foreningen ejer Dagli’Brugsen Sorring, OK-tanken og nogle af de omkringliggende ejendomme som bliver lejet ud til beboelse og erhverv.

Alle der har et COOP medlemskort hvor der står “Brugsen Sorring” på er medlem af foreningen. Indmeldelse foregår ved henvendelse i butikken eller på tilmeld.coop.dk

Som medlem af foreningen er man andelshaver og kan få indflydelse på den årlige generalforsamling som holdes i april. Her bliver årets resultat præsenteret og planerne for fremtiden diskuteret med medlemmerne. Det er også på generalforsamlingen at foreningens bestyrelse vælges.

Brugsen Sorring som forening er er ikke til for at tjene penge på sine handelsaktiviteter. Ethvert overskud, der nogensinde er blevet lavet i butikken, er blevet brugt på at vedligeholde og udvikle forretningen eller givet tilbage til lokalsamfundet. Dette gør vi blandt andet gennem faste sponsorater til flere af byens andre foreninger

Foreningens vedtægter kan læses her.

Bestyrelsen
Johannes Albertsen (Formand)
Casper Andersen (Næstformand)
Janne Jepsen (Sekretær)
Morten Dahlberg (Ejendomsudvalg)
Poul Grønkjær (Ejendomsudvalg)
Tim Lykke
Thomas Storm

Brugsens historie
I anledning af Brugsen Sorrings 110 års jubilæum i 2016, blev der lavet et jubilæumsskrift der fortæller om brugsens historie og den særlige rolle den har i lokalsamfundet.


På udgivelsestidspunktet blev hæftet husstandsomdelt i Dallerup sogn.
Hæftet kan læses her eller fås i trykt udgave ved henvendelse til uddeleren.