Voel Sminge Seniorer

Voel Sminge Seniorer er en forening på ca. 175 medlemmer, hvis formål er at samle alle med interesse for seniorers vilkår i området, at bistå og varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, og arbejde for deres kår, afholde møder og sammenkomster, for på den måde at skaffe medlemmerne adspredelse og god underholdning.

Bestyrelsen består af:
Bestyrelsesmedlem: Nete S. Andersen, Thyrasvej 42 Voel, 8600 Silkeborg
Sekretær                    Birgit Jensen, Thyrasvej 21 Voel,  8600 Silkeborg
Kasserer                     Eva Christiansen, Østergårdsvej 6 Voel,  8600 Silkeborg
Næstformand            Svend Nielsen, Gormsvej 66 Voel,  8600 Silkeborg
Formand                    É. Verner Larsen, Dagmarsvej 32, Voel, 8600 Silkeborg

Kontakt:
Formanden kan kontaktes på tlf.  86 85 31 81 / 23 74 81 81
eller via e-mail: e.v.l@mail.tele.dk

Se foreningens vedtægter her.