Voel Kirke

Voel Kirke ligger midt i Voel by.

Adresse:
Kirkegyden 10, Voel
8600 Silkeborg

Historie og arkitektur
Voel Sogn er et forholdsvist ungt sogn, oprettet i 1899, var frem til 1991 i pastoratfællesskab med Linå Sogn og har siden da været i pastoratfællesskab med Svostrup Sogn.

I starten gik man i kirke i Tvilum Kirke. I 1870 begyndte beboerne i Voel, Sminge og Voel Østermark, der fandt kirkevejen til Tvilum for lang, dog at samle penge ind til egen kirke, og efter yderligere nogle store pengegaver og et offentligt tilskud skred man til opførelse af ”Voel Kapel”, der indviedes 2. august 1876.

De små pengemidler og det dengang begrænsede befolkningsunderlag medførte, at Voel Kirke er af beskeden størrelse. Med sine ca. 110 faste siddepladser hører den blandt de mindre kirker her i landet.

Af grundplan er den en korskirke, tegnet af arkitekt C. Kiilsgaard, Hammel. Den hviler på en sokkel af tilhugne kampesten i cement. Murene er opført af små, røde mursten og er i kopieret romansk stil med rundbuede vinduer og murblændinger, typisk for sidste halvdel af 1800-tallet.

Kirken er udsmykket med et freskomaleri som altertavle og glasmalerier i
alle vinduer samt døbefont udført af kunstneren Jais Nielsen.

Læs mere om Voel Kirke her.