Klyngesamarbejdet

Hvorfor klynge-samarbejde?
Sorring Voel Landsbyklyngen ligger i den østlige del af Silkeborg Kommune. Den udgøres af landsbyerne Voel, Sminge, Sorring, Dallerup og Toustrup.

Her ønsker byerne at hjælpe hinanden når det giver mening at stå sammen, men har også hver deres individuelle historie og dagligdag.

Sorring Voel Landsbyklyngen blev etableret i januar 2018. Forud for dette havde landsbyerne sammen med Silkeborg Kommune søgt om optagelse i kampagnen Landsbyklynger med en ambition om at styrke den fælles organisering på tværs af landsbyerne. Det skete ud fra et ønske om at sætte skub i landsbyernes lokale engagement. En landsby, som er skabt af lokale kræfter, er også en landsby med kant, naboskab og venskaber, respekt og omhu for det fælles. For en enkelt landsby alene kan det være en svær opgave at gøre opmærksom på sig selv. Pragtfulde omgivelser og initiativrige indbyggere bliver ikke altid bemærket, hvis en enkelte landsby prøver at bære budskabet ud med sin egen spinkle stemme. Helt anderledes er det derimod, hvis budskabet synges ud af flere landsbyer i kor.

Definition af en landsbyklynge
En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden, som samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Baggrund
Sorring-Voel Landsbyklynge er en del af kampagnen Landsbyklynger, som i 2017­-2019 har søsat 25 nye landsbyklynger fordelt over hele Danmark.

Bag kampagnen står Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI. Det indledende kapitel beskriver baggrunden, udfordringerne og motivationen for at danne Sorring Voel Landsbyklyngen. Det er projektmidler fra kampagnen samt støtte fra Silkeborg Kommune, der har tilført landsbyerne de muskler, der skulle til, for at løfte samarbejdstanken fra idé til handling.

Hvorfor navnet Sorring-Voel?
Navnet Landsbyklyngen Sorring-Voel blev navnet på klyngen grundet samarbejdet mellem de to lokalråd i Sorring og Voel. Navnet afspejler således de to største byer i klyngesamarbejdet.

Sorring-Voels logo afspejler byernes naturskønne placering samt de to vartegn – henholdsvis Sorringtårnet, der ses i baggrunden af logoet, og bold-skulpturen i Voel.

Organisering
I Landsbyklyngen Sorring-Voel er der etableret en styregruppe og en arbejdsgrupper inden for kommunikation og grønne områder. Herudover er der flere grupper på vej. Alle grupper har hvert deres fokuspunkt. Det hele handler om, at vi hver især løfter, der hvor vi kan.

Læs om grupperne her på siden, og sig til hvis du har lyst til at hjælpe – hjælp kan være lige fra  at deltage i styregruppen til at hjælpe et par timer med konkrete opgaver.

Kontakt Landsbyklyngen Sorring-Voel mail:  kontakt@sorring-voel.dk