Sminge

Sminge ligger 3 km. nord for Voel og er en mindre landsby, der ligger tæt på Gudenåen, i et naturskønt område med skov og marker.

Sminge Sø
Sminge Sø er cirka 22 hektar og ligger lige vest for Sminge. Gudenåen løber igennem søen, og Gjern Å har sit udløb her. På vestsiden af søen løber trækstien, der blev anlagt i forbindelse med pramfarten.

Sminge Sø er en lavvandet (5,5 meter på det dybeste sted) og næringsrig sø, hvilket giver basis for et rigt fugleliv og søen er da også én af de bedste fuglelokaliteter langs Gudenåen. De fleste ses ved søen om vinteren, men man kan se fugle her hele året. Der er opført et udsigtstårn på søens vestside ved Sølyst. Tårnet nås via afkørsel fra Allinggårdsvej syd for Svostrup.

Der er desuden anlagt en kanorasteplads i søens nordøstlige hjørne.

Sminge Kloster
Som mange andre steder langs Gudenåen, der har fungeret som vigtig færdselsåre helt op nutiden, blev der anlagt et kloster her. Sminge Kloster lå syd for Sminge Sø og blev grundlagt 1165 af cisterciensermunke fra Vitskøl Kloster. Klosteret var der dog kun i 1165-66, da munkene hurtigt flyttede videre til Veng Kloster.