Toustrup

Toustrup ligger 2 km øst for Sorring i et smukt kuperet landskab med marker og skove.

Byen består af omkring 50 huse. Siden 2006 er der bygget 9 nye huse, hvoraf de 6 ligger på storparceller.

Byen ligger i Region Midtjylland, hører til Silkeborg Kommune og er beliggende i Dallerup Sogn. Dallerup Kirke ligger sydvest for Toustrup.

Der er omkring 20 km til Århus og ca. 16 km til Silkeborg. Århus-Silkeborg motorvejen nås indenfor blot 4 km.

Et af byens aktiver er forsamlingshuset, der er opført i 1897. Indvendigt er væggene bemalet med motiver fra sognet af lærer H. E. Jensen. Huset benyttes til fællesspisninger, Sankt Hans, juletræsfest, -frokost m.m. Pottemageregnens Amatørteaterforening opfører her en cabaret om foråret og en teaterforestilling om efteråret.

Vest for Toustrup, lige udenfor byskiltet, er der en mindelund for lands- og folketingsmand Niels Jensen-Toustrup, 1846-1916. I mindelunden står en kobberbuste af Niels Jensen-Toustrup placeret på en granitsten.